test top

Katalog i cene

test

Katalog je lista knjiga, eksponata ili prodajnih proizvoda koji postoje u u prodavnici, ili u proizvodnom objektu kompanije. Može biti u štampanoj formi (kao brošura), na karticama ili, kako je to danas uobičajeno, online.

Postoje sljedece vrste kataloga:

  1. Abecedni katalog
  2. Predmetni katalog
  3. Prodajni katalog
  4. Stručni katalog

Obratite se pravnom subjektu ukoliko nije istakla online katalog i cene svojih proizvoda da Vam dostavi stampani katalog..