TEKO Liftovi Beograd

Živka Davidovića 85a

Stručno specijalizovana od samog početka osnovna i jedina delatnost preduzeća TEKO Liftovi Beograd je projektovanje, isporuka, montaža, održavanje i remontovanje svih vrsta liftova, platformi, pokretnih stepenica i pokretnih traka.

Kompanija TEKO LIFTOVI d.o.o. je osnovana od strane profesionalaca koji su radeći, ne samo u zemlji već i u inostranstvu, položili temelje ovog preduzeće sa idejom da postane lider u oblasti liftovske industrije.

Usluga isporuke opreme za vertikalni i kosi transport, kao i usluga montaže

Iako je osnovni prinicip našeg rada “ključ u ruke”, što podrazumeva put od izrade glavnog projekta postrojenja, preko nabavke i isporuke opreme na objekat, montaže, izrade projekta izvedenog stanja i na posletku redovnog mesečnog održavanja i servisiranja postrojenja za vertikalni i kosi trasport, sa nama je moguć svaki dogovor, tako da Vam odvojeno možemo ponuditi npr. samo uslugu nabavke i isporuke opreme na željeno mesto ili npr. uslugu montaže postrojenja koji ste već dobavili.

Usluga redovnog mesečnog održavanja i servisiranja

Kao i u mnogim drugim oblastima, ključ rešavanja problema je prevencija istih, iz tog razloga Vam nudimo sledeće usluge:

1. Usluga Redovnog mesečnog održavanja
 Redovno mesečno održavanje liftova u skladu sa važećim Pravilnikom o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS broj 101/10 od 06.01.2011. godine), uz angažovanje potrebnog potrošnog materijala uračunatog u cenu održavanja.  U cenu je uključen jedan redovni, obavezni, mesečni pregled i čišćenje postrojenja.
– Otklanjanje kvarova-zastoja u radu liftova (kao i manjih popravki), na poziv korisnika i naručioca, ili po inicijativi izvođača. Ovo obuhvata sve opravke liftova koje zaduženi radnik može da obavi u redovno radno vreme i bez angažovanja materijala, delova i sklopova, kao i radioničkih usluga izvođača.
– Hitne intervencije, na poziv naručioca (oslobađanje putnika iz zaglavljenih liftova), svakim danom u vremenu 0-24 časa, od strane ovlašćene službe hitnih intervencija.

2. Usluga Servisiranja
– Nužni poslovi po nalogu naručioca ili po instrukcijama izvođača
– Vanredni servis svih liftova, pogotovo kod liftova više spratnosti, većih brzina i složenije komande.
– Popravke liftova, koje obuhvataju otklanjanje utvrđenih nedostataka, uz angažovanje pomoći dodatnog radnika, materijala, delova i sklopova, kao i radioničkih usluga, po predlogu izvođača ili zahtevu naručioca, a u skladu sa zajednički utvrđenim opisom radova (stanje liftova i potrebe naručioca).

Dežurstvo radnika izvođača, na određenim ili svim liftovima, a koje podrazumeva:
stalno prisustvo jednog radnika – liftmontera u objektima naručioca, radnim danom u vremenu od  7:30 do 15:30 časova, ili drugom vremenu kako se strane dogovore;
 – Stalno dežurstvo van redovnog radnog vremena i neradnim danima i praznicima;
– Privremeno dežurstvo – prisustvo radnika pri punjenju i pražnjenju objekta.
– Vanredno čišćenje liftova obuhvata uklanjanje po lift štetnih i zapaljivih materija (materijal koji nije proizvod/posledica rada, održavanja ili popravki liftova) iz mašinske kućice, iz voznog okna i sa krova kabine.

Usluga remontovanja i modernizacije postojećih postrojenja

Naravno da nije moguće od nečeg starog napraviti novo, ali uz određene stručne zahvate, a u skaladu sa mogućnostima, je ostvarivo skoro sve poboljšati.  Mi zbog toga „hirurški“ pristupamo ovakvim poslovima koji se, podrazumevano, posebno ugovaraju, pa Vam u tim situacijama možemo ponuditi 3 tipa usluge:

1.uslugu revizije,

2.uslugu modernizacije i

3.uslugu remonta postojećih postrojenja.

Sve obavljamo u skladu sa estetskim i tehničkim zahtevima i potrebama naručioca, tehničkim zahtevima koje diktiraju moderni, daleko rigorozniji,  propisi nego što su važili u momentu montaže predmetnih postrojenja iz ove oblasti.

Usluge projektovanja, konsaltinga i stručnog nadzora

Detaljan, kavalitetan i pravovremeni plan je kamen temeljac svakog uspešnog posla, te Vam u tom cilju možemo ponuditi sledeće usluge:

1. Usluga izrade Glavnog projekta sa tehničkom kontrolom projekta
U delu projektovanja postrojenja za vertikalni i kosi transport u mogućnosti smo da Vam ponudimo uslugu izrade glavnih projekata svih vrsta liftova, platformi, pokretnih stepenica, pokretnih traka i parking sistema.
Naši projekti su izrađeni i overeni od strane licenciranih mašinskih i elektro inženjera sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj grani mašinstva, a tehničke kontrole istih su poverene preduzećima čiji je stručni tim takođe sastavljen od iskusnih, za ove poslove licenciranih stručnjaka. Oprema koju projektujemo je najstandardnijih mogućih karakteristika i kasnije, u samom izvođenju, ne uslovljava investitora, naručioca opreme ili izvođača radova da koristi opremu određenih proizvođača, već pruža mogućnost izbora kako proizvođača opreme tako i izvođača radova.
Glavni projekti se isporučuju u 5 (pet) primeraka dok se za 3 (tri) od 5 (pet) primeraka isporučuje i tehnička kontrola projekata.

2. Usluga izrade Idejnog projekta
Ukoliko Vam je pak, za početak, potreban samo idejni projekat, da li radi budžetiranja investicije da li radi iznalaženja najboljih tehničkih rešenja na objektu, u mogućnosti smo da Vam ponudimo i ovu vrstu projekata. Pristup izradi idejnih projekata je isti kao i kod glavnih projekata sa dve bitne razlike koju predstavlja činjenica da se uz idejne projekte ne isporučuju tehničke kontrole i da se idejni projekat isporučuje u 3 (tri) primerka.

3. Usluga izrade Tehničke kontrole projekata
Ukoliko odlučite da izradu glavnog projekta poverite nekom drugom preduzeću nama možete poveriti tehničku kontrolu istih kako bi ste bili sigurni da su projekti urađeni po svim važečim propisima i standardima, kao i da projektovana postrojenja ispunjavaju sve tehničke zahteve objekta, a uz maksimalnu ekonomsku isplativost.

4. Usluga izrade Projekta izvedenog stanja
Ako ste sve brige oko Vašeg postrojenja za vertikalni i kosi transport uspešno prebrodili, a preostaje Vam još samo da se stanje na objektu ozvaniči, imajte na umu da za Vas možemo uraditi projekat izvedenog stanja kao konačnu sliku sa Vašeg objekta i kao konačnu kontrolu ispunjenosti rigoroznih tehničkih zahteva u liftovskoj industriji.

5. Usluga sprovođenja Stručnog nadzora
Ukoliko je isporuka i montaža opreme za vertikalni i kosi transport poverena nekom drugom preduzeću, a Vama trebaju “oči” i “uši” na objektu, tokom izvođenja ovog posla, nudimo Vam uslugu stručnog nadzora naših licenciranih inženjera kao garanciju za dobro izvršenje pomenutog posla.

Katalog i cene
Poštanski broj
11000
Lokacija
Adresa

Živka Davidovića 85a

Telefon
011/4051 847

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.